Bilişsel-Davranışçı Terapi

Öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanır, süre olarak daha sınırlı, ve daha çok sorun çözme hedeflidir. Bilişsel Davranışçı terapi sadece başvuranların güncel sorunlarını çözmez aynı zamanda bütün yaşamları süresince sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretir. Bu beceriler çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak ve davranış değişikliğidir.

Bir durumu veya olayı algılama biçimimiz duygularımızı ve de duruma veya olaya karşı tutum-davranışımızı etkiler. Yani, etki-tepki meselesidir. Yaşam olaylarımızı kişisel algılarımıza gore yorumlarız. Tepkileri değiştirmenin yolu algı-düşünce-davranış değişikliği ile gerçekleşir.

1. Davranışın değiştirilmesi
Hedef: duruma karşı duyarsızlaştırma, pekiştirme gibi yöntemlerle davranışın değişikliği

2. Bilişsel yapılandırma
Hedef: bilişsel hataları yani düşünce hatalarını ortaya çıkararak tekrardan yapılandırma. Örneğin; bir durum karşısında ‘ya hep ya hiç’ şeklinde düşünme, genel bir durumu ‘kişiselleştirme’ veya ‘keyfi çıkarsamalar’ yapma gibi.
Algımız değişmedikçe duygumuz ve davranışlarımız değişmez.