İnternet Bağımlılığı

 • patolojik internet kullanımı
 • sorunlu internet kullanımı
 • siber bağımlılık
 • aşırı internet kullanımı
 • internet istismarı
 • internet kullanım bozukluğu

olarak da bilinir.

-İnternet kullanımının bir bağımlılık türü olarak ortaya çıkmasındaki temel nedenlerden biri “kullanım miktarı” ya da ‘’çevrim-içi ortamda harcanan zamanın miktarıdır.’’

-İnternet başında uzun zaman geçirmek, internet bağımlılığının;

 • nedeni
 • belirtisi
 • sonucu  olabilir.

İnternet bağımlılığı tanısı için Young kriterlerinden yararlanılır:

1. İnternet ile ilgili așırı zihinsel uğraș (sürekli olarak interneti düșünme, internette yapılan aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir sonraki etkinliği düșünme, vb)

2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı duyma

3. İnterneti kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik bașarısız girișimlerin olması

4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi

5. Bașlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma

6. Așırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iș ve arkadaș çevresiyle sorunlar yașama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme

7. Bașkalarına (aile, arkadașlar, terapist, vb) internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme

8. İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, kaygı) uzaklașmak için kullanma

 

 • 5 ve üzeri bağımlı kabul edilebilir.

İnternet bağımlılığı daha çok, sosyal paylaşım, oyunlar, alışveriş gibi alanlarda görülür.

 • Türkiye’de 14-19 yaş arası internet bağımlılığı oranı %11.6 bulunmuştur (Canan ve ark 2009).
 • World of war craft: en popular oyundur ve ort yaş 27’dir. 12 milyon kullanıcısı vardır

Facebook: en fazla kullanıcı Kanada’lılar

                                  Tipik bir kullanıcının 225 arkadaşı var

 • Fransa’da bir doktora tezinde genç sosyal medya bağımlılarının ort 191 dakikalarını facebook da geçirdiği
 • Bağlanmak için aşırı istek olması ve okul, iş, evdeki sorumluluklarını ertelemesi veya yapmaması, ve diğer tüm ilgi duyduğu keyif aldığı şeylerin ötesinde facebooku tutması  sosyal medya anksiyete bozukluğu olarak adlandırılır (Courdec 2012).

Nadkarni ve Hofmann (2012), fb bağımlılık bozukluğunu şöyle tanımlar:

‘’ Önemli birşey kaçıracaklarını düşündükleri için kişiler Fb’a bağlanamamaktan korkarlar ‘’

 • Düşük maliyet yüksek yaygınlık ulaşılabilirlik  olduğu için sosyal medya bağımlılılarının tedavisi alkol-sigara bağımlılarının tedavisinden daha zor.
 • Sosyal ilişkileri artırmak  gibi görünen durum izolasyonun artmasına neden olur.

-Normal sınırlarda kullanım ile kötüye kullanım veya aşırı kullanım ayrımını yapmak gerekir.

-Bunun için Stanton Peele (2004) bağımlılığa yatkınlık döngüsü geliştirmiştir.

İnternet bağımlılığı ve Psikiyatrik eştanılar

-İnternet bağımlılığı tanısı alan olguların %86’sında başka bir psikiyatrik bozukluk olduğu saptanmıştır

En sık olarak, depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eşlik etmektedir.

Tedavi

Bilişsel-davranışçı terapi (BDT)

-Young: 3 aşamalı BDT önermiştir.

1. davranışın modifikasyonu: internete giriş zamanları? ne kadar kaldı? neyle ilgilendi?

     hedef: online harcanan süreleri azaltmak, girdiği siteleri-dosyaları gözden geçirip interneti daha etkin kullanır hale getirme,internet kullanımını kontrol etmeyi sağlama

2. bilişsel yapılandırma

          hedef: bilişsel hataları ortaya çıkarmak, tekrardan yapılandırma

3. zarar azaltma

          hedef: eşlik eden durumların azaltılması, anksiyete, depresyon, ilaç veya alkol bağımlılığı gibi

Destekleyici ilaç tedavisi

İNTERNETLE BAĞIMSIZ BİR GÜN…