Konuşmalar & Eğitimler

Verilen Eğitimler

1. Sağlık Bakanlığı’ nın 2015’ den beri düzenlediği halen devam etmekte olan Madde bağımlılığı Hekim eğitiminde eğitici

2. Bipolar bozuklukta uzun dönem sağaltım. Türk Psikiyatri Derneği, 2012

Paneller ve Sunumlar

1. Erişkin tip DEHB (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) ve tedavisi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. 3 Kasım 2016.

2. Figen Karadağ, Defne Tamar Gürol, Devran Tan, Erdal Vardar. Davranışsal bağımlılıklar: Ne durumdayız? 9.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2015.
Devran Tan: İnternet bağımlılığı

3. Ayşegül Özerdem, Murat İlhan Atagün, Ceren Hıdıroğlu, Devran Tan. Bipolar bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda karar verme mekanizmaları: Benzerlikler ve Farklılıklar. 48.Uusal Psikiyatri Kongresi 2012.
Devran Tan: DEHB’de karar verme, dürtüsellik ve risk alma

4. Kultegin Ögel, Fisun Akdeniz, Devran Tan, Figen Karadağ. Bağımlılık öncesi alkol madde kötüye kullanımı - Her Psikiyatristin Derdi- DEHB'liyim. Bağımlı mı Olacağım? 20.Anadolu Psikiyatri Günleri 2011.
Devran Tan: DEHB’liyim. Bağımlı mı olacağım?

5. Peykan Gökalp, Devran Tan, Beril Taşkın, Gökşin Karaman. Stigma: a well known, yet, invisible barrier. WPA Thematic Conference 2011.
Devran Tan: Experience of stigmatization by patients with schizophrenia

6. Sibel Karşıdağ, Devran Tan, Şevki Şahin, Nilgün Çınar. Psychiatric aspects of neurological diseases. WPA Thematic Conference 2011.
Devran Tan: Psychiatric aspects of neurological diseases: overview

7. Aysegul Özerdem, Devran Tan, Murat İlhan Atagün, Kürşat Altınbaş. Bipolar Bozuklukta Bilişsel İşlevler ve Genler-Bipolar bozuklukta ilaçların bilişsel işlevler üzerine etkisi. 15.Bahar Sempozyumu 2011.
Devran Tan: Bipolar Bozuklukta İlaçların Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi

8. Yankı Yazgan, Devran Tan, Beril Taşkın, Berk Murat Ergun. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Bipolar Bozukluk Tanısal ilişkisi: Güncel Yaklaşımlar. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010.
Devran Tan: Nörobilişsel ve nörobiyolojik tanıya doğru: Bugün ve gelecek

Çalışma Grupları

1. Devran Tan. Bağımlılıkta zor vakalar: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, Duygudurum bozukluğu ve Şizofreni olan hastalara yaklaşım. 9.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 2015.

2. Cengiz Tuğlu, Devran Tan, Berna Uluğ. Olgu Tartışmaları Üzerinden Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010.

3. Beril Taşkın, Devran Tan, Yankı Yazgan, Berk Murat Ergun. Genclikteki DEHB'ye Müdahale: Universitede, İşte, Evde. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2011.