Psikanalitik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi

Kişinin tüm gelişim dönemleri, kendilik ifadesi, nesne ilişkileri, çatışmaları odaklıdır. Benlik işlevlerini ve uyum yeteneğini yapılandırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Örneğin; bağlanma problemleri, kaygı durumları, duygudurum değişimleri (işlevsellik bozulmuştur) destekleyici psikoterapi ile ele alınan sık durumlardır.